Trasowanie rur i kabli

Inwestycje w terenie i prace ziemne zazwyczaj wiążą się z koniecznością dokładnej lokalizacji instalacji podziemnych. Pracownicy budownictwa, drogownictwa, energetyki czy telekomunikacji, rozpoczynając każde przedsięwzięcie, muszą upewnić się, jak rozlokowane są sieci kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe i elektryczne. Dane geodezyjne często są nieścisłe i podczas ingerencji w grunt nie powinno się opierać jedynie na planach terenu. Ryzyko uszkodzenia rur czy kabli jest zbyt wielkie, by wkraczać wgłąb bez odpowiedniego rozpoznania. Zapewni je zestaw specjalistycznych narzędzi, wykorzystujących najnowsze zdobycze techniki.

RD Tech oferuje Państwu usługi geolokalizacyjne, niezbędne przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac ziemnych. Dysponujemy wysokospecjalistycznym sprzętem brytyjskiej marki Radiodetection – jesteśmy jego wyłącznym dostawcą na polskim rynku. Trasowanie rur, kabli i innych obiektów znajdujących się pod ziemią wykonujemy z gwarantowaną precyzją. Jesteśmy pewni swoich pomiarów dzięki niezawodności urządzeń, które pozwalają na wybór jednej z optymalnych metod i uzyskanie pewności co do lokalizacji ewentualnych przeszkód na drodze pracowników Waszego przedsiębiorstwa.

RD Tech – usługa trasowania rur i kabli w ziemi

Do wykonywania usług służy nam lokalizator kabli podziemnych i rur – wykrywacz infrastruktur i urządzeń, którym najczęściej jest jedno z najnowocześniejszych urządzeń na rynku: Radiodetetction RD8100 PDLG lub RD8000 PDLM. Podstawą ich niezawodności są innowacyjne systemy, gwarantujące stuprocentową odporność na każdy rodzaj zakłóceń w gruncie. Jednak zanim do akcji wkroczy nasz sprzęt, pomiar poprzedzamy wnikliwą analizą dostępnej dokumentacji, w tym również planów i map geodezyjnych. Dzięki temu możemy wybrać optymalny sposób, który sprawi, że trasowanie rur i przewodów energetycznych będzie dokładnie odzwierciedlać ich faktyczny przebieg. Możemy zastosować jedną z dostępnych w nowoczesnej detekcji metod:

  • indukcyjna – stosowana do lokalizacji ogólnej, której celem jest określenie typu instalacji przebiegającej przez teren inwestycji; przy jej pomocy można również ustalić głębokość;
  • galwaniczna – bardzo dokładna metoda zapewniająca wykrycie rur i przewodów telekomunikacyjnych lub energetycznych (beznapięciowych); precyzyjny pomiar uzyskuje się dzięki transmisji sygnału z generatora; zapewnia bardzo dokładną lokalizację we wszystkich wymiarach;
  • sonda sygnałowa – służy do detekcji rur niemetalowych, niemożliwych do wykrycia tradycyjnymi sposobami;
  • klamra nadawcza – zapewnia wysoką precyzję pomiarów w przypadku przewodów teletechnicznych i energetycznych z napięciem; pomiar otrzymuje się dzięki niezakłócającemu sygnałowi;
  • znaczniki EMS – umieszczone w ziemi z infrastrukturą umożliwiają wykrycie instalacji z parametrami głębokości oraz typu znacznika;
    skaner georadarowy – lokalizacja obiektów, których nie można zmapować innymi metodami z uwagi na brak dostępu (rury niemetaliczne np. PVC, PWC).

Gdy zajdzie potrzeba, wykonujemy także trasowanie kabli i rur przy pomocy metod zintegrowanych (np. lokalizator instalacji i georadar). Nasze priorytety to staranne przygotowanie każdego badania i maksymalnie dokładny pomiar, który sprawdzi się podczas prac ziemnych i budowlanych, prowadzonych przez naszych Zleceniodawców.

Prezentacja wyników

Chcielibyśmy, by Klienci RD Tech mogli skorzystać z rezultatów detekcji w prosty i skuteczny sposób. Dlatego efekty naszych badań przygotowujemy do bezpośredniego wykorzystania w praktycznej formie. Wszystkie uzyskane wyniki zapisujemy w jednym z formatów (CSV, KML lub XML), które umożliwiają późniejsze wykorzystanie podczas przygotowania prezentacji graficznej, odtwarzającej szczegóły uzyskanych danych w programie typu GIS lub na cyfrowym planie. Dzięki temu trasowanie rur i innych przewodów – wyznaczenie przebiegu podziemnych przeszkód – przekłada się na czytelny obraz, dostępny wykonawcy inwestycji na dowolnym etapie robót. Wszystkie rzuty przestrzeni zawierają oznaczone punkty pomiarowe, wyskalowane odległości pomiędzy nimi, przebieg niewidocznej infrastruktury i inne dane, uzyskane w wyniku detekcji. Każdy z pomiarów generujemy na mapach Google, po czym przesyłamy kontrahentom w formie linku, co pozwala na udostępnienie grafiki wszystkim pracownikom zaangażowanym w prowadzone prace.

Na życzenie jesteśmy w stanie wykonać pomiary z użyciem Georadaru