Lokalizacja nieszczelności sieci wodociągowej

RD Tech s.c. realizuje usługi z zakresu lokalizacji nieszczelności na sieciach ciepłowniczych. Do tego celu używamy korelatora Enigma oraz geofonu Mikron3 firmy Primayer.

Metody lokalizacji uszkodzeń:

  • Metoda akustyczna – lokalizacja z użyciem systemu multikorelacyjnego Enigma, oraz geofonu Mikron3.

Informacje wstępne

W przypadku stosowania metody akustycznej do poprawnego wskazania miejsca wycieku należy znać dokładnie długość badanego odcinka, średnicę, oraz materiał, z którego jest wykonana rura.

Wyniki pomiarów są prezentowane w formie raportu programowego z naniesionym na mapę schematem rurociągu, oraz opis przeprowadzonego badania sieci.