Lokalizacja nieszczelności sieci ciepłowniczej

RD Tech s.c. realizuje usługi z zakresu lokalizacji nieszczelności na sieciach ciepłowniczych. Do tego celu używamy korelatora Enigma oraz geofonu Mikron3 firmy Primayer, lub w przypadku sieci ciepłowniczych preizolowanych, w przypadku możliwości podłączenia się do sieci alarmowej, również z reflektometru i lokalizatora RD8100PDLG firmy Radiodetection

Metody lokalizacji uszkodzeń:

  • Metoda akustyczna – lokalizacja z użyciem systemu multikorelacyjnego Enigma, oraz geofonu Mikron3.
  • Metoda reflektometryczna – lokalizacja z użyciem reflektometru RB6000 firmy RiserBond.
  • Metoda pomiaru krokowego – lokalizacja z użyciem lokalizatora RD8100PDLG z Ramką A do pomiaru krokowego doziemień.

Informacje wstępne

W przypadku stosowania metody akustycznej do poprawnego wskazania miejsca wycieku należy znać dokładnie długość badanego odcinka, średnicę, oraz materiał, z którego jest wykonana rura.

W przypadku stosowania metody reflektometrycznej wymagana jest jedynie długość.

Wyniki pomiarów są prezentowane w formie raportu programowego z naniesionym na mapę schematem rurociągu, oraz opis przeprowadzonego badania sieci.