Rejestrator XiLog 4G

Nasza najbardziej bezpieczna, zaawansowana seria przemysłowych rejestratorów danych z opcjami zdalnej komunikacji i wyjątkową integralnością danych. Dostępne w modelach wielokanałowych do użytku z szeroką gamą czujników do monitorowania sieci czystej i ściekowej. Są niezwykle łatwe w programowaniu, wdrażaniu i obsłudze.

Zdalny podgląd danych

Dane mogą być przesyłane do PrimeWeb, opartego na chmurze portalu Primayer, z którego są dostępne na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu. Ewentualnie rejestrator danych może wysyłać dane bezpośrednio do określonej przez klienta witryny FTP lub modemu.

Zdalny dostęp do urządzenia

Po zainstalowaniu aktualizacje oprogramowania i zmiany programowe odbywają się zdalnie. Ta przyjazna dla środowiska opcja pomaga zaoszczędzić czas i koszty dojazdów na miejsce instalacji urządzenia. Zapewnia również, że rejestrator może być zawsze aktualizowany szybko i skutecznie.

Globalna platforma PrimeWeb

PrimeWeb to internetowe rozwiązanie do gromadzenia i wyświetlania danych hydraulicznych sieci wodnej oraz alarmów wycieków i skorelowanych pozycji wycieków – wszystko na jednej platformie.

PrimeWeb przetwarza zdalne dane z rejestratorów danych XiLog 4G, rejestratorów hałasu akustycznego Phocus3 i Phocus3m oraz rejestratorów hałasu Enigma3m. Jest dostępny na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu. 

Globalna platforma PrimeWeb

PrimeWeb to internetowe rozwiązanie do gromadzenia i wyświetlania danych hydraulicznych sieci wodnej oraz alarmów wycieków i skorelowanych pozycji wycieków – wszystko na jednej platformie.

PrimeWeb przetwarza zdalne dane z rejestratorów danych XiLog 4G, rejestratorów hałasu akustycznego Phocus3 i Phocus3m oraz rejestratorów hałasu Enigma3m. Jest dostępny na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu.

Przepływ

XiLog+ może rejestrować dwa przepływy jednokierunkowe lub jeden przepływ dwukierunkowy. Ponadto oba wyjścia z mierników kombinowanych można rejestrować na jednym kanale wejściowym rejestratora. Istniejącą wartość indeksu licznika można wprowadzić na początku rejestracji.

Ciśnienie / Głębokość

Dokładność pomiaru XiLog+ wynosi ± 0,1% (pełnej skali). Przesunięcie sensora jest korygowane przez funkcję Auto Zero. Niektóre modele XiLog+ są dostępne z wewnętrznymi przetwornikami ciśnienia, a inne warianty akceptują zakres zewnętrznych sensorów ciśnienia i głębokości.

Otwarte kanały

Przepływ w otwartym kanale mierzy się za pomocą czujnika Dopplera podłączonego do XiLog+ 2W. Czujnik mierzy również głębokość. Poziom w otwartych kanałach, zbiornikach, jazach, otworach itp. Można zmierzyć za pomocą czujników ultradźwiękowych lub radarowych podłączonych do XiLog+ 2 i XiLog+ 2W.