pFLOW F3

Dostępne opcje

F2

F3

E3

Przepływomierz ultradźwiękowy F3 firmy pFLOW to idealne rozwiązanie dedykowanym do stałych i półstałych punktów pomiarowych na rurach. Urządzenia zostały zaprojektowane do obsługi rurociągów o małych średnicach. Produkt charakteryzuje wysoka dokładność zarówno na niskich, jak i dużych przepływach medium. Do procesu instalacji nie jest wymagane specjalistyczne szkolenie, a urządzenie wystarczy zamontować na zewnątrz rury.

W urządzeniu do pomiaru przepływu zastosowano zaawansowaną technologię TCT zaprojektowaną przez Gentos Measurment & Control Co., LTD. Metoda pomiaru przepływu charakteryzuje się wysoką dokładnością, a także najniższym interwałem czasowym wynoszącym 50 pikosekund. Większość przepływomierzy ultradźwiękowych oferuje interwał o wartości 130 pikosekund.

Pflow F3 do pomiaru przepływu w małych średnicach

Przepływomierz pFLOW F3 do pomiarów cieczy posiada czujniki instalowane na rury. Skręcany zacisk umożliwia zamontowanie przetwornik, oraz przepływomierz. Dzięki bezinwazyjnej instalacji montaż jest bezproblemowy i nie powoduje spadku ciśnienia w sieci. Przepływ cieczy rejestrowany jest, a następnie zamieniany na impulsy. Wbudowany wyświetlacz wskazuje wartości przepływomierza, w tym pomiar przepływu, oraz jakość sygnału i godzina. Przepływomierze oferują wysoką powtarzalność pomiarów prędkości cieczy w czasie pracy sieci.

Pomiar cieplny rurociągów z pFLOW E3

Przepływomierz ultradźwiękowy pFLOW w wersji E3 znajduje również zastosowanie w instalacjach grzewczych, lub chłodniczych. Komponenty systemu rozszerzone są o czujniki termometrów, dzięki którym rejestrowana jest temperatura medium w zakresie 4°C – 95°C. Dzięki większej ilości pomiarów i danych możliwe jest obliczanie energii cieplnej generowanej przez przepływającą ciecz, a także zapisywane są jej temperatury w miejscu pomiaru. Przepływomierz E3 posiada dokładność mierzenia w klasie 2, oraz rozdzielczość temperaturową 0.01°C.

Prędkość przepływu z transmisją WIFI

Przepływomierz pFLOW w wersji F2,F3, oraz E3 posiada zintegrowany przewód zasilająco-sygnałowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu do pracy urządzenia nie jest wymagany osobny zasilacz, lub akumulator. Przepływomierze wyposażone są w 6 żyłowe wyjście z możliwością podpięcia większości sygnałowych rejestratorów parametrów. pFLOW oferuje standardową łączność TTL, oraz opcjonalnie RS486, WIFI, a także sygnał 4-20mA.

Przepływomierz z WIFI dzięki wbudowanej łączności radiowej zapewnia stałe informacje z pomiarów przepływu. Zaawansowane rozwiązania redukują wyjście i plączące się kable w miejscu instalacji sprzętu.