Lokalizator objęty 3 letnią gwarancją producenta

Lokalizator kabli RD8100

Lokalizator kabli i rur RD8100

RD8100, seria najbardziej zaawansowanych lokalizatorów kabli, rur i markerów opiera się na wieloletnim doświadczeniu Radiodetection pod względem wydajności, jakości i trwałości. Unikalny układ anten oraz opcjonalna składana antena RF Marker Ball pozwalają wybrać optymalny poziom precyzji i prędkości lokalizacji dla danego zadania. Zintegrowane opcje GPS i zapisu pomiarów automatycznie generują dane do raportów klientów lub wewnętrznych audytów jakości i bezpieczeństwa w celu promowania najlepszych praktyk pracy.

Standard ochrony IP65

Wszystkie lokalizatory są wykonane w standardzie IP65 uniemożliwiającym całkowicie wniknięcie pyłu, oraz zalanie przy zanurzeniu na maksymalnie 1 metr głębokości.

Wbudowany GPS

Wybrane lokalizatory wyposażone w wbudowany GPS umożliwiają umieszczanie miejsca wykonywania pomiarów w automatycznym zapisie użytkowania.

Dynamic Overload Protection™

Dynamiczna ochrona przed przeciążeniami filtruje zakłócenia generowane przez sygnały naziemne. Funkcja ułatwia pracę w środowiskach o wysokim zagęszczeniu kabli i transformatorów.

Unikalna konstrukcja 5 anten

Lokalizatory Radiodetection RD8100 są wyposażone w 5 anten lokalizacyjnych odpowiedzialnych za pracę trybów Maksimum, Minimum, Maksimum+, oraz trybu Naprowadzania.

StrikeAlert™

Wbudowany we wszystkie lokalizatory Strike Alert działający w trybach pasywnych, oraz aktywnych umożliwia wczesne wykrywanie płytko położonych instalacji.

Wbudowany lokalizator markerów EMS

Wybrane modele posiadają wbudowaną funkcję lokalizacji markerów EMS często umieszczanych przy światłowodach. Modele wyposażone w ten tryb pracy umożliwiają jednoczesne wykrywanie kabli, rur i znaczników EMS.

Cztery tryby pracy w częstotliwościach aktywnych

Maksimum_1

Maksimum

Wyświetla najmocniejszy wykres sygnału, gdy lokalizator znajduje się bezpośrednio nad siecią. W tym trybie możliwe jest wskazywanie głębokości i natężenia prądu.

Zastosowanie

Precyzyjna lokaliacja poprzedzająca wykopy
Maksimum+_1

Maksimum+

Umożliwia jednoczesne działanie trybu maksimum z funkcjami trybu Naprowadzania, lub strzałkami naprowadzającymi trybu Minimum.

Zastosowanie

Szybka lokalizacja z trybem maksimum i sprawdzanie obecności rur, lub kabli generujących zakłócenia.
Minimum_1

Minimum

Strzałki i sygnały dźwiękowe wskazują położenie infrastruktury podziemnej. Sygnał zanika nad siecią.

Zastosowanie

Trasowanie długich odcinków w otoczeniu o niewielkim stopniu zakłócenia. Sygnały dźwiękowe ułatwiają trasowanie.
Naprowadzanie_1

Naprowadzanie

Tryb automatyczny działa w połączeniu z trybem minimum i maksimum, oraz automatycznym dopasowaniem czułości

Zastosowanie

Szybka lokalizacja z połączonym trybami maksimum, oraz minimum dla niewprawionych operatorów lokalizatorów infrastruktury podziemnej.
Szeroki_1

Szeroki

Działa podobnie do trybu Maksymalnego, ale bardziej nadaje się do lokalizowania słabszych sygnałów

Zastosowanie

Lokalizowanie głębokich linii lub gdy jest słaby poziom sygnału lub zakłócenia utrudniają konwencjonalne lokalizowanie sieci.

Samotest

Integralność systemu lokalizatora można potwierdzić na miejscu pracy, bez konieczności ingerencji serwisu. Autotest podaje sygnały do ​​obwodu lokalizującego, a także sprawdza wyświetlacz i zasilanie urządzenia.

Prąd kierunkowy (Current Direct™)

Wysyłany przez nadajnik sygnał umożliwia określenie kierunku przepływu prądu w lokalizowanej infrastrukturze tym samym ułatwiając precyzyjną lokalizację wybranego kabla, lub rury.

Aplikacja RD Map™

RD7100 w wersji MRX (Lokalizatory markerów) posiadają wbudowany Bluetooth™, dzięki któremu możliwa jest łączność urządzenia z aplikacją RD Map™ znajdującą się na smartfonie, oraz zapis przebiegów lokalizacji.

Zdalne sterowanie iLoc™

Lokalizatory RD8100 w połączeniu z generatorami TX-5, lub TX-10 w opcji iLoc™ umożliwiają zdalną zmianę częstotliwości, mocy, uśpienie nadajnika i włączenie funkcji SideStep™ z odległości do 400m.

eCert™

Gdy jest to wymagane sprawdź urządzenie i uzyskaj certyfikat kalibracji swojego lokalizatora przez Internet za pomocą oprogramowania RD Manager ™ na PC bez wysyłania urządzenia do centrum serwisowego.

Częstotliwości programowalne

Po połączeniu z programem RD Manager™ użytkownik ma możliwość zaprogramowania dodatkowych 5 częstotliwości w lokalizatorze, które mogą być użytkowane w przypadku indywidualnych kabli.

Akcesoria

Ramka A

Ramka A

10/RX-AFRAME
Ramka do lokalizacji uszkodzeń izolacji kabli, oraz rur. Służy do pomiaru krokowego przy lokalizowaniu doziemień do 2MΩ z dokładnością do 10cm.
Stetoskop wzmacniający

Stetoskop wzmacniający

10/RX-STETHOSCOPE-HG
Stetoskop służący do precyzyjnej lokalizacji kabli w wiązce dodatkowo wzmacniający odbierany sygnał.
Stetoskop mały

Stetoskop mały

10/RX-STETHOSCOPE-S
Stetoskop służący do precyzyjnej lokalizacji kabli w wiązce dodatkowo wzmacniający odbierany sygnał.
Stetoskop duży

Stetoskop duży

10/RX-STETHOSCOPE-L
Duży stetoskop na giętkim wysięgniku o długości 50cm do precyzyjnego wskazywania kabli.​
Akumulator Li-Ion

Akumulator Li-Ion

10/RX-MBATPACK-LION-K-EU
Akumulator Litowo-Jonowy z zestawem do ładowania wydłużający czas ciągły pracy lokalizatora do 36 godzin.
Klamry nadawcze

Klamry nadawcze

10/RX-CLAMP-"rozmiar"
Sygnałowe klamry nadawcze do nadajnika TX umożliwiają generowanie sygnału w sieciach znajdujących się wewnątrz klamry. Dostępne w czterech rozmiarach: 50, 100, 150, 215mm.
Adapter do kabli pod napięciem

Adapter do kabli pod napięciem

10/TX-LCC
Złącze kabla pod napięciem, z którego może korzystać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowany personel, służy do doprowadzenia sygnału nadajnika do kabli pod napięciem. Zakwalifikowany do stosowania w CAT III 600 V, CAT IV 300 V.
Przewody podłączeniowe TX

Przewody podłączeniowe TX

10/TX-DC-LEAD
Przewody umożliwiające podłączenie generatora TX galwanicznie, bezpośrednio do kabla, lub rury.​