Radiodetection RD7100™

Lokalizator objęty 3 letnią gwarancją producenta

RD7100, gama lokalizatorów branżowych Radiodetection, jest oparta na tym rodowodzie pod względem wydajności, jakości i trwałości. Zawierający nasze najbardziej zaawansowane technologie lokalizacyjne, w tym opcjonalną składaną antenę RF Marker Ball, każdy model jest zoptymalizowany pod kątem problemów związanych z lokalizacją konkretnej sieci. Zintegrowane opcje GPS i rejestrowania użytkowania automatycznie generują dane do raportów roboczych lub wewnętrznych kontroli jakości i bezpieczeństwa, aby promować najlepsze praktyki robocze.

Standard ochrony IP65

Wszystkie lokalizatory są wykonane w standardzie IP65 uniemożliwiającym całkowicie wniknięcie pyłu, oraz zalanie przy zanurzeniu na maksymalnie 1 metr głębokości.

Wbudowany GPS

Wybrane lokalizatory wyposażone w wbudowany GPS umożliwiają umieszczanie miejsca wykonywania pomiarów w automatycznym zapisie użytkowania.

Dynamic Overload Protection™

Dynamiczna ochrona przed przeciążeniami filtruje zakłócenia generowane przez sygnały naziemne. Funkcja ułatwia pracę w środowiskach o wysokim zagęszczeniu kabli i transformatorów.

Unikalna konstrukcja 5 anten

Lokalizatory Radiodetection RD7100 są wyposażone w 5 anten lokalizacyjnych odpowiedzialnych za pracę trybów Maksimum, Minimum, Maksimum+, oraz trybu Naprowadzania.

StrikeAlert™

Wbudowany we wszystkie lokalizatory Strike Alert działający w trybach pasywnych, oraz aktywnych umożliwia wczesne wykrywanie płytko położonych instalacji.

Wbudowany lokalizator markerów EMS

Wybrane modele posiadają wbudowaną funkcję lokalizacji markerów EMS często umieszczanych przy światłowodach. Modele wyposażone w ten tryb pracy umożliwiają jednoczesne wykrywanie kabli, rur i znaczników EMS.

Cztery tryby pracy w częstotliwościach aktywnych

Maksimum_1

Maksimum

Wyświetla najmocniejszy wykres sygnału, gdy lokalizator znajduje się bezpośrednio nad lokalizowaną siecią. W tym trybie możliwe jest wskazywanie głębokości i natężenia prądu.

Zastosowanie

Precyzyjna lokaliacja poprzedzająca wykopy
Maksimum+_1

Maksimum+

Umożliwia jednoczesne działanie trybu maksimum z funkcjami trybu Naprowadzania, lub strzałkami naprowadzającymi trybu Minimum.

Zastosowanie

Szybka lokalizacja z trybem maksimum i sprawdzanie obecności rur, lub kabli generujących zakłócenia.
Minimum_1

Minimum

Strzałki i sygnały dźwiękowe wskazują położenie infrastruktury podziemnej. Sygnał zanika nad siecią.

Zastosowanie

Trasowanie długich odcinków w otoczeniu o niewielkim stopniu zakłócenia. Sygnały dźwiękowe ułatwiają trasowanie.
Naprowadzanie_1

Naprowadzanie

Tryb automatyczny działa w połączeniu z trybem minimum i maksimum, oraz automatycznym dopasowaniem czułości

Zastosowanie

Szybka lokalizacja z połączonym trybami maksimum, oraz minimum dla niewprawionych operatorów lokalizatorów infrastruktury podziemnej.

Samotest

Integralność systemu lokalizatora można potwierdzić na miejscu pracy, bez konieczności ingerencji serwisu. Autotest podaje sygnały do ​​obwodu lokalizującego, a także sprawdza wyświetlacz i zasilanie urządzenia.

Aplikacja RD Map™

Radiodetection RD7100 w wersji MRX (Lokalizatory markerów) posiadają wbudowany Bluetooth™, dzięki któremu możliwa jest łączność urządzenia z aplikacją RD Map™ znajdującą się na smartfonie, oraz zapis przebiegów lokalizacji.

eCert™

Gdy jest to wymagane sprawdź urządzenie i uzyskaj certyfikat kalibracji swojego lokalizatora przez Internet za pomocą oprogramowania RD Manager ™ na PC bez wysyłania urządzenia do centrum serwisowego.

Akcesoria

Ramka A

Ramka A

10/RX-AFRAME
Ramka do lokalizacji uszkodzeń izolacji kabli, oraz rur. Służy do pomiaru krokowego przy lokalizowaniu doziemień do 2MΩ z dokładnością do 10cm.
Stetoskop wzmacniający

Stetoskop wzmacniający

10/RX-STETHOSCOPE-HG
Stetoskop służący do precyzyjnej lokalizacji kabli w wiązce dodatkowo wzmacniający odbierany sygnał.
Stetoskop mały

Stetoskop mały

10/RX-STETHOSCOPE-S
Stetoskop służący do precyzyjnej lokalizacji kabli w wiązce dodatkowo wzmacniający odbierany sygnał.
Stetoskop duży

Stetoskop duży

10/RX-STETHOSCOPE-L
Duży stetoskop na giętkim wysięgniku o długości 50cm do precyzyjnego wskazywania kabli.
Akumulator Li-Ion

Akumulator Li-Ion

10/RX-MBATPACK-LION-K-EU
Akumulator Litowo-Jonowy z zestawem do ładowania wydłużający czas ciągły pracy lokalizatora do 36 godzin.
Klamry nadawcze

Klamry nadawcze

10/RX-CLAMP-"rozmiar"
Sygnałowe klamry nadawcze do nadajnika TX umożliwiają generowanie sygnału w sieciach znajdujących się wewnątrz klamry. Dostępne w czterech rozmiarach: 50, 100, 150, 215mm.
Adapter do kabli pod napięciem

Adapter do kabli pod napięciem

10/TX-LCC
Złącze kabla pod napięciem, z którego może korzystać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowany personel, służy do doprowadzenia sygnału nadajnika do kabli pod napięciem. Zakwalifikowany do stosowania w CAT III 600 V, CAT IV 300 V.
Przewody podłączeniowe TX

Przewody podłączeniowe TX

10/TX-DC-LEAD
Przewody umożliwiające podłączenie generatora TX galwanicznie, bezpośrednio do kabla, lub rury.​