Radiodetection CAT 4

Polska dystrybucja

Lokalizator C.A.T 4 oferowany przez nas pochodzi z polskiej dystrybucji Radiodetection. Wszystkie lokalizatory posiadają polskie oznaczenia, oraz są pozbawione blokady kalibracyjnej uniemożliwiającej pracę urządzenia po upłynięciu czasu ważności kalibracji od daty zakupu.

Lokalizatory do lokalizacji i unikania kabli (Radiodetection C.A.T4), oraz generator sygnałów (Genny4), której producentem jest Radiodetection®

Produkty C.A.T4® i Genny4® zapewniają kompleksową gamę urządzeń do unikania kabli po ziemią, które pomagają profesjonalistom w stosowaniu najlepszych praktyk lokalizacyjnych, zmniejszaniu liczby uszkodzeń kabli i bezpieczniejszym kopaniu.

Podwójna częstotliwość

Jednoczesna podwójna częstotliwość 8kHz i 33kHz pomaga zlokalizować kable telekomunikacyjne o małej średnicy.

Wbudowany GPS™

Wybrane lokalizatory wyposażone w wbudowany GPS™ umożliwiają umieszczanie miejsca wykonywania pomiarów w zapisie użytkowania.

Dynamic Overload Protection™

Dynamiczna ochrona przed przeciążeniami filtruje zakłócenia generowane przez sygnały naziemne. Funkcja ułatwia pracę w środowiskach o wysokim zagęszczeniu kabli i transformatorów.

Tryb łączny

Umożliwia pracę trybów Power, Radio, oraz z nadajnikiem Genny™ w celu szybkiej lokalizacji infrastruktury podziemnej przed podjęciem prac.

StrikeAlert™

Wbudowany w wybrane lokalizatory Strike Alert działający w trybach pasywnych, oraz aktywnych umożliwia wczesne wykrywanie płytko położonych instalacji.

Prosta i intuicyjna obsługa

Lokalizatory C.A.T 4 są skonstruowane tak aby móc obsługiwać je jedną ręką. Po złapaniu za rączkę wykrywacz automatycznie się uruchamia i jest gotowy do pracy. Lokalizację wspomagają adaptacyjne dźwięki naprowadzające.

Kontrastowy ekran

Kontrastowy wyświetlacz z podświetleniem wskazujący moc sygnału, głębokość, oraz ilość połączonych satelit.

Szybki import danych z USB 2.0

RD7100 w wersji MRX (Lokalizatory markerów) posiadają wbudowany Bluetooth™, dzięki któremu możliwa jest łączność urządzenia z aplikacją RD Map™ znajdującą się na smartfonie, oraz zapis przebiegów lokalizacji.

Tacka na akcesoria w generatorze

Gdy jest to wymagane sprawdź urządzenie i uzyskaj certyfikat kalibracji swojego lokalizatora przez Internet za pomocą oprogramowania RD Manager ™ na PC bez wysyłania urządzenia do centrum serwisowego.

Kontrastowy ekran

Integralność systemu lokalizatora można potwierdzić na miejscu pracy, bez konieczności ingerencji serwisu. Autotest podaje sygnały do ​​obwodu lokalizującego, a także sprawdza wyświetlacz i zasilanie urządzenia.

Aplikacja CAT Manager™

C.A.T Manager to oprogramowanie oferujące analizę pomiarów na miejscu przez smartfon, lub przez komputer PC, i zapisywanie pomiarów, raportowanie do pików .csv, oraz .kml.

Tacka na akcesoria w generatorze

Gdy jest to wymagane sprawdź urządzenie i uzyskaj certyfikat kalibracji swojego lokalizatora przez Internet za pomocą oprogramowania RD Manager ™ na PC bez wysyłania urządzenia do centrum serwisowego.

Copyright© 2021 RD Tech s.c. ul. Dworcowa 38/26 05-500 Piaseczno NIP: 1231312757