Korelatory

Nowoczesne systemy korelacyjne cechujące się wysoką dokładnością lokalizacji wycieku w sieciach wodociągowych i ciepłowniczych, wykonanych z rur o dużej średnicy, również z tworzyw sztucznych, pracujące także w formie uniwersalnego urządzenia skupiającego kilka metod lokalizacji.

W zależności od sprawności funkcjonującego w danej infrastrukturze przebywania ludzi systemu wodociągowego mamy do czynienia z mniejszym lub większym ubytkiem wody. Instalacje stare, wykonane np. z żeliwa i stali, generują znaczne koszty utrzymania, a także przynoszą mniejsze przychody z powodu licznych wycieków. Każda awaryjność wodociągów, bez względu na przyczyny, powoduje także utratę tak istotnego dla naszego życia płynu. Bezsprzecznie niezwykle ważną kwestią jest poprawa tego stanu rzeczy nie tylko poprzez systematyczne unowocześnianie systemu dystrybucji, ale także jego monitorowanie z wykorzystaniem specjalnych metod i towarzyszącym im urządzeń do wykrywania i dokładnej identyfikacji miejsca wycieku wody.

Urządzenia do wykrywania wycieków

Korelator do wykrywania wycieków wody to produkty, które mierzą jak rozchodzi się fala dźwięku w rurociągu. W przeciwieństwie do geofonów, odsłuchiwanie odbywa się przez urządzenie jak i użytkownika. Przyrząd dokonuje automatycznej analizy pomiarów i wytycza punkt w miejscu wycieku badanego odcinka. Korelator Eureka3 zapewnia odsłuchiwanie szumów sieci na żywo, za pomocą słuchawek.

Systemy korelacji leak detection wskazujące miejsce wycieku mają swoje profesjonalne zastosowania w wykrywaniu uszkodzeń sieci wodnych na miejscu. Korelator gwarantuje wygodne i proste korzystanie w terenie, dzięki czemu jest idealny dla mniej doświadczonych osób. System synchronizuje rejestrowane dźwięki i automatycznie wskazuje wyciek i miejsca jego wystąpienia.

Enigma

Wielofunkcyjny korelator Enigma do stosowania na sieciach wodociągowych, oraz ciepłowniczych.

 • Korelacja z 8 czujnikami
 • Pomiar prędkości dźwięku w rurze
 • Pomiary nocne

Enigma

Wielofunkcyjny korelator Enigma do stosowania na sieciach wodociągowych, oraz ciepłowniczych.

 • Korelacja z 8 czujnikami
 • Pomiar prędkości dźwięku w rurze
 • Pomiary nocne

Korelator Radiowy Eureka 5

Działający w oparciu o tablet Android™ korelator radiowy pozwala na błyskawiczne wykrywanie wycieków w terenie.

 • Szybkie wdrożenie sprzętu
 • Możliwość podłączenia hydrofonów
 • Obsługa przez dowolne urządzenie Android

Korelator Radiowy Eureka 5

Działający w oparciu o tablet Android™ korelator radiowy pozwala na błyskawiczne wykrywanie wycieków w terenie.

 • Szybkie wdrożenie sprzętu
 • Możliwość podłączenia hydrofonów
 • Obsługa przez dowolne urządzenie Android

Zdalne korelatory do lokalizacji wycieków

Zdalna detekcja wycieków – bezprzewodowe elektroniczne systemy do lokalizacji przecieku na większych odległościach, rozmieszczane w podziemnych studzienkach, niewymagające konieczności stosowania aparatury naziemnej, pozwalające na pracę w trybie stałym i doraźnym, przeznaczone do rur o dużej średnicy oraz z tworzyw sztucznych​. Urządzenie umożliwia montaż bezpośrednio do rury wodociągowej, a także na instalacjach takich jak hydranty.

Profesjonalny zdalny korelator do wykrywania nieszczelności Enigma 3m charakteryzuje się wysoką skutecznością na instalacjach rurowych. Korelator z serii 3M rozmieszczone na sieci posiadają zintegrowaną antenę GPRS do przesyłania pomiarów na duże odległości. Funkcja synchronizacji czasu idealnie kalibruje urządzenie zwiększając dokładność działania. Wbudowane baterie zapewniają energię zasilającą sprzęt na nawet 5 lat.

Enigma 3m

Czujniki korelujące do wykrywania wycieków przez Internet. System opomiarowanie sieci wodociągowej do wycieków.

 • Antena zintegrowana z czujnikiem
 • Zasilanie do 5 lat
 • Automatyczne pomiary nocne

Enigma 3m

Czujniki korelujące do wykrywania wycieków przez Internet. System opomiarowanie sieci wodociągowej do wycieków.

 • Antena zintegrowana z czujnikiem
 • Zasilanie do 5 lat
 • Automatyczne pomiary nocne

Wykrywanie awarii w sieciach wodociągowych

O ile odnalezienie dużego ubytku wody nie przedstawia większego problemu, to niewielkie przecieki, zwłaszcza bez oznak zewnętrznych już tak. Niewłaściwa metoda, a więc i zastosowanie nieodpowiedniej aparatury znacząco wydłuża czas poszukiwań, oraz zużycie wody, co w konsekwencji przyczynia się do rosnących kosztów. Nieszczelność może się znacznie powiększyć, niejednokrotnie powodując uszkodzenia nawierzchni i zagrozić bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Wykrywanie wycieków i awarii w instalacjach wodociągowych, oraz ciepłowniczych musi przebiegać sprawnie i szybko. W lokalizacji wycieków ważne są gęsto rozmieszczone hydranty i zasuwy, które można zbadać. Źródło wycieku musi być słyszalne przez czujniki, dlatego badania najlepiej przeprowadzać w czasie nocy, gdy pobory wody są nieznaczne, a większość szumu pochodzi z nieszczelności.