GEOFONY – NIEZBĘDNE URZĄDZENIE WSPIERAJĄCE SYSTEM DYSTRYBUCJI WODY

Dla każdego przedsiębiorstwa wodociągowego niezwykle istotną kwestią optymalnego zarządzania gospodarką wodną jest właściwy dobór urządzeń zarówno do monitorowania infrastruktury, jak i lokalizacji nieszczelności wycieków wody. Ograniczanie w istotny sposób strat wody musi przekładać się na funkcjonowanie w danej jednostce organizacyjnej adekwatnych do istniejącego systemu przesyłu danych urządzeń. Jednym z najbardziej skutecznych w tej mierze lokalizatorów jest geofon o odpowiednich dla danej sieci parametrów pomiarowych.

Oczywiście nie bez znaczenia jest wstępna weryfikacja przepływu wody. Stwierdzenie wystąpienia ewentualnego wycieku wody z nieszczelności, polega na zestawieniu dotychczasowych pomiarów nocnego przepływu ze skokowym wzrostem na danym obszarze. A więc ustalenie rejonu bądź nawet ulicy, gdzie doszło do awarii, jest pierwszym krokiem poprzedzającym wykorzystanie geofonu. Tego rodzaju detektor wycieku wody pozwala na bardzo precyzyjne wskazanie miejsca przecieku, co w rezultacie przekłada się nie tylko na szybką redukcję strat wody, ale również na niższe koszty poszukiwawcze.

Na czym polega działanie lokalizatora – geofonu?

Wyciek wody z sieci wywołuje falę akustyczną. Jest to efekt występującej na skutek uszkodzenia różnicy ciśnień. Szum charakterystyczny dla wycieku ma postać punktowego źródła dźwięku, które rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach, również w gruncie. Geofon wykorzystuje to zjawisko. System przetwarzania sygnałów dochodzących do czułej aparatury pomiarowej, umożliwia dokonanie precyzyjnego pomiaru i wyznaczenia miejsca największego szumu. Czujnik ten to serce urządzenia. Wymaga to jednak od operatora nie tylko dużego doświadczenia w posługiwaniu się urządzeniem, ale również wysokich umiejętności eliminowania hałasu, nasłuchu i rozróżniania dźwięków, których w otoczeniu nie brakuje. Poziom szumu może być także wizualizowany na ekranie urządzania. 

W zależności od wielkości i stopnia skomplikowania infrastruktury wodnej oraz potrzeb ich dysponentów dostępne w naszej ofercie geofony świetnie spełnią określone zadania. Charakterystyczną cechą proponowanych urządzeń jest ich wyjątkowa dokładność, szeroki zakres częstotliwości pracy i  lokalizacja miejsca przecieku oraz bezproblemowa możliwość prowadzenia badań z powierzchni gruntu. Dzięki systemowi redukcji szumów, korzystanie z urządzenia w słuchawkach jest bezpieczne, a czas czas pracy baterii zwiększa komfort pracy. Wybierz swój zestaw. Lokalizacja awarii będzie dużo prostsza.

Geofon przewodowy Mikron 3 Junior

Podstawowy geofon do lokalizowania wycieków wodociągowych.

 • Łączność przewodowa
 • Jednostka centralna z filtrami i wykresami
 • Przechowywane w plecaku

Geofon przewodowy Mikron 3 Junior

Podstawowy geofon do lokalizowania wycieków wodociągowych.

 • Łączność przewodowa
 • Jednostka centralna z filtrami i wykresami
 • Przechowywane w plecaku

Geofon bezprzewodowy Mikron 3 Alpha & Gamma

Zaawansowany bezprzewodowy geofon do nieszczelności.

 • Łączność bezprzewodowa
 • Możliwość podpięcia tabletu PrimeTouch
 • Przechowywany w walizce

Geofon bezprzewodowy Mikron 3 Alpha & Gamma

Zaawansowany bezprzewodowy geofon do nieszczelności.

 • Łączność bezprzewodowa
 • Możliwość podpięcia tabletu PrimeTouch
 • Przechowywany w walizce

Geofon jako akustyczna metoda wykrywania wycieków

Urządzenie typu geofon osłuchuję rurociąg poprzez stawianie specjalnego mikrofonu dzwonowego na powierzchnię gruntu. Dźwięki z pod ziemi, a w tym szum charakterystyczny dla wycieku zostaje zarejestrowany przez czuły sensor, a następnie przetwarzany na impulsy elektryczne. Wychwycone przez przyrząd dane z częstotliwościami zapisywane są w jednostce centralnej, a następnie analizowane w celu wykrywania przecieków. Analiza pomiarów ułatwiana jest dzięki wykresom, oraz zaawansowanym filtrom.

Szukanie wycieków geofonem polega na nakierowywaniu mikrofonu na rurę znajdującą się pod ziemią. Geofony Mikron automatycznie dobierają metody filtrowania w zależności od materiału rur. Urządzenie dopasowuje częstotliwości tak aby wszelkie niechciane wibracje, oraz drgania zostały usunięte z nagrania.

Geofon do lokalizacji nieszczelności

Geofon z czułym mikrofonem może znacząco przyczynić się do zredukowania strat wody w przedsiębiorstwie wodociągowym. Miejsce przecieku jest szczególnie hałaśliwe. Woda z dużym ciśnieniem wydostaje się przez szczelinę powstałą. Taki dźwięk przenosi się na dużą odległość po rurociągu. Ponadto szum, oraz drgania wycieków charakteryzują konkretne częstotliwości, które są podobne niezależnie od miejsca jego wystąpienia.

Zastosowanie geofonów, oraz zaawansowanych korelatorów ma swoje wady, oraz zalety.

Zalety korzystania z geofonu:

 • Prostota wdrożenia
 • Nie jest wymagana znajomość średnicy rurociągu, oraz w mniejszym stopniu jego materiał
 • Możliwość lokalizowania nieszczelności na rurach plastikowych