Geofon - niezbędne urządzenie wspierające system dystrybucji wody

Dla każdego przedsiębiorstwa wodociągowego niezwykle istotną kwestią optymalnego zarządzania gospodarką wodną jest właściwy dobór urządzeń zarówno do monitorowania infrastruktury, jak i lokalizacji wycieków wody. Ograniczanie w istotny sposób strat wody musi przekładać się na funkcjonowanie w danej jednostce organizacyjnej adekwatnych do istniejącego systemu przesyłu danych urządzeń. Jednym z najbardziej skutecznych w tej mierze lokalizatorów jest geofon o odpowiednich dla danej sieci parametrów pomiarowych.

Oczywiście nie bez znaczenia jest wstępna weryfikacja przepływu wody. Stwierdzenie wystąpienia ewentualnego wycieku wody z nieszczelności, polega na zestawieniu dotychczasowych pomiarów nocnego przepływu ze skokowym wzrostem na danym obszarze. A więc ustalenie rejonu bądź nawet ulicy, gdzie doszło do awarii, jest pierwszym krokiem poprzedzającym wykorzystanie geofonu. Tego rodzaju detektor wycieku wody pozwala na bardzo precyzyjne wskazanie miejsca przecieku, co w rezultacie przekłada się nie tylko na szybką redukcję strat wody, ale również na niższe koszty poszukiwawcze.

Ovarro

Mikron 3 Alpha & Gamma

Bezprzewodowy geofon z tyczką osłuchową oraz dzwonem do odsłuchów gruntowych do precyzyjnego wskazywania miejsca wycieku.

Ovarro

Mikron 3 Junior

Geofon Ovarro Mikron 3 Junior  jest tanią alternatywą rozbudowanego zestawu Alpha & Gamma.

Na czym polega działanie lokalizatora?

Wyciek wody z sieci wywołuje falę akustyczną. Jest to efekt występującej na skutek uszkodzenia różnicy ciśnień. Szum charakterystyczny dla wycieku ma postać punktowego źródła dźwięku, które rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach, również w gruncie. Geofon wykorzystuje to zjawisko. System przetwarzania sygnałów dochodzących do czułej aparatury pomiarowej, umożliwia dokonanie precyzyjnego pomiaru i wyznaczenia miejsca największego szumu. Czujnik ten to serce urządzenia. Wymaga to jednak od operatora nie tylko dużego doświadczenia w posługiwaniu się urządzeniem, ale również wysokich umiejętności eliminowania hałasu, nasłuchu i rozróżniania dźwięków, których w otoczeniu nie brakuje. Poziom szumu może być także wizualizowany na ekranie urządzania. 

W zależności od wielkości i stopnia skomplikowania infrastruktury wodnej oraz potrzeb ich dysponentów dostępne w naszej ofercie geofony świetnie spełnią określone zadania. Charakterystyczną cechą proponowanych urządzeń jest ich wyjątkowa dokładność, szeroki zakres częstotliwości pracy i  lokalizacja miejsca przecieku oraz bezproblemowa możliwość prowadzenia badań z powierzchni gruntu. Dzięki systemowi redukcji szumów, korzystanie z urządzenia w słuchawkach jest bezpieczne, a czas czas pracy baterii zwiększa komfort pracy. Wybierz swój zestaw. Lokalizacja awarii będzie dużo prostsza.

Copyright© 2021 RD Tech s.c. ul. Dworcowa 38/26 05-500 Piaseczno NIP: 1231312757