Detektor wielogazowy GX-2012

ex

Detektor w standardzie ATEX

Posiadając 3 tryby pracy, GX-2012 może być używany w ograniczonej przestrzeni, w celu monitorowania bezpieczeństwa w jego normalnym trybie pracy. Do badania wycieków w trybie kontroli szczelności, oraz do sprawdzania nieszczelności pod ziemią w trybie Bar Hole. Po wyposażeniu w opcjonalny czujnik TC GX-2012 może mierzyć 100% objętości metanu i dynamicznie zmieniać zakres od %LEL do % objętości. Jest to idealne rozwiązanie do testowania sieci gazowych.

Duży czytelny ekran

Wbudowany wyświetlacz umożliwia jednoczesne wyświetlanie wszystkich dostępnych w konfiguracji gazów, oraz parametry pracy detektora.

Wymienny akumulator

GX-2012 jest dostosowany do pracy w każdych warunkach w długim czasie. Po rozładowaniu akumulatora istnieje możliwość wymiany w terenie na drugi, lub na zestaw z bateriami.

Wbudowany zapis pomiarów

Riken Keiki GX-2012 umożliwia zapis do 600 godzin alarmów z możliwością eksportu do oprogramowania PC.

Mocna wbudowana pompa

Wbudowana pompa zapewnia przepływ próbkowanego gazu do 0.5l/min (30l/h).